Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3

 

Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne, może otrzymać ze środków PFRON zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu.

 

Pomoc ta dotyczy czynności ułatwiających osobie z orzeczeniem o niepełnosprawności komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do jej samodzielnego wykonania w miejscu pracy.

Pracownikiem pomagającym może być nie tylko osoba nie posiadająca orzeczenia o niepełnosprawności, ale również pracownik niepełnosprawny, nie może tu jednak wystąpić sprzeczność w zakresie problemów związanych z wykonywaniem czynności, w zakresie których służy on pomocą innemu pracownikowi niepełnosprawnemu.

Zwrot kosztów wynagrodzenia pracownika pomagającego nie może przekroczyć 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych regulują następujące akty prawne:

  • Ustawa  z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z póź. zm.), art. 26d.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz.316).

JEŚLI SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI TEGO TYPU POMOCĄ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

facebook