Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3

 

Zamierzasz otworzyć działalność gospodarczą?

Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności?

Pomożemy Ci uzyskać dotację na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Osoba niepełnosprawna planująca uruchomić działalność gospodarczą, może uzyskać ze środków PFRON dotację na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Dotację tę mogą uzyskać osoby niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu.

Podstawowym warunkiem uzyskania tej formy pomocy jest nieotrzymanie wcześniej przez zainteresowanego bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

Maksymalna wysokość pomocy wynosi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia.
 

Jesteś zainteresowany? Przyjdź i zapytaj o szczegóły.

facebook