Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3

 

KOMU PRZYSŁUGUJE REFUNDACJA SKŁADEK SPOŁECZNYCH?

Będąc osobą niepełnosprawną prowadzącą działalność gospodarczą możesz ubiegać się o refundację z PFRON opłaconych przez siebie składek na ubezpieczenie społeczne.

Warunki jakie musisz spełniać, żeby móc się o nie ubiegać to:

  • prowadzenie działalności gospodarczej;

  • posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem; 

  • zobowiązanie do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i terminowo opłacanie ich w całości;

  • nie posiadanie zaległości wobec Funduszu przekraczających ogółem kwotę 100 zł.;

  • znajdowanie się w dobrej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej.

WYSOKOŚĆ REFUNDACJI O JAKĄ MOŻESZ SIĘ UBIEGAĆ W 2017 ROKU WYNOSI ODPOWIEDNIO:

 

  • 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

  • 60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

  • 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

MASZ DOSYĆ BIUROKRACJI?

CHCESZ PRZENIEŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA FIRMĘ ZEWNĘTRZNĄ?

W TWOIM IMIENIU ZAJMIEMY SIĘ:

 

- złożeniem wniosku rejestracyjnego;

- comiesięcznym rozliczaniem refundacji.

 

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły.

 

facebook