Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3

Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników i nie osiągają wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości minimum 6% zobowiązani są dokonać wpłaty i złożyć do PFRON-u:

-deklaracje miesięczne DEK-I-0 oraz

-deklaracje roczne DEK-R.

Pracodawca zwolniony jest z dokonywania wpłat na PFRON w przypadku osiągnięcia odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jednakże składa:

-informację miesięczną INF-1 oraz,

-informację roczną INF-2.

Po uzyskaniu statusu administratora w systemie ePFRON2 przejmujemy na siebie pełną odpowiedzialność za sprawozdawczość w firmie odciążając działy kadrowo-płacowe pod kątem obowiązków wynikających z ustawy o rehabilitacji.

facebook