Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3

KOMU PRZYSŁUGUJE DOFINANSOWANIE ?

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych może być:

a. pracodawca zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy poniżej 25 pracowników;

b. pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i powyżej, osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%;

c. pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej.

 

Jeżeli zatrudniacie Państwo 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty i powyżej pomożemy Wam uzyskać:

dofinansowania do wynagrodzeń - po osiągnięciu 6% wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych, gdzie roczna dopłata do wynagrodzenia jednego pracownika wynieść może od 5 400 zł. do 19 016,52 zł. i jest uzależniona m.in. od stopnia i przyczyny niepełnosprawności.

Przeprowadzimy dla Państwa firmy całkowitą procedurę rejestracyjną do PFRON, będziemy składać miesięczne wnioski rozliczeniowe i kontrolować wskaźniki zatrudnienia oraz monitorować zmieniające się przepisy ustawy o rehabilitacji (...) i rozporządzeń wykonawczych, a ustaloną prowizję rozliczymy dopiero po otrzymaniu przez Państwa dofinansowania.

 

Jeżeli zatrudniacie Państwo do 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty pomożemy Wam uzyskać:

dofinansowania do wynagrodzeń z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych, zwłaszcza, że przy takiej wysokości zatrudnienia nie obowiązuje Was 6 % wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a dofinansowanie możecie otrzymać na dowolną liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Kwota dofinansowania w tym przypadku może też osiągnąć wysokość od 5 400 zł. do 19 016,52 zł. rocznie za jednego pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności i uzależniona jest od stopnia i przyczyny niepełnosprawności.

Tu również przeprowadzimy dla Państwa firmy całkowitą procedurę rejestracyjną do PFRON, będziemy składać miesięczne wnioski rozliczeniowe i kontrolować wskaźniki zatrudnienia oraz monitorować zmieniające się przepisy ustawy o rehabilitacji (...) i rozporządzeń wykonawczych, a ustaloną prowizję rozliczymy po otrzymaniu przez Państwa dofinansowania.

 

Przyjdź do nas i zapytaj o możliwe rozwiązania dla Twojej Firmy.

 

 

facebook