Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3

 

Wpłaty dokonywane przez płatników na PFRON stanowią zwykle bardzo poważne kwoty i z racji wagi samego obciążenia wynikają z bardzo skomplikowanego systemu prawnego, który jako nieznany i  niejasny nie jest uwzględniany przy obliczaniu wpłat na PFRON.

Współpraca z nami pozwala je zweryfikować i uzyskać pewność prawną co do prawidłowości ich dokonywania.

Proponowany przez nas audyt organizacyjny polega na kontroli sporządzanych i przesyłanych przez Państwa deklaracji i informacji do PFRON za okres 5 lat wstecz od daty podpisania z nami umowy.  

Jesteśmy skuteczni - korzyści ze współpracy są natychmiastowe, wymierne i bardzo satysfakcjonujące.

Podjęcie współpracy z nami nic nie kosztuje - działamy w oparciu o model success fee, więc wynagrodzenie otrzymujemy tylko wówczas, gdy Państwa Firma uzyska wymierne korzyści finansowe.

Nie jesteśmy przypadkowymi osobami tylko uznanymi autorytetami i profesjonalistami w swojej dziedzinie.

Łączymy wysoko specjalistyczną wiedzę teoretyczną z praktyką.

Kierujemy się wysokimi standardami bezpieczeństwa i etyki zawodowej, współpraca z nami daje długofalowe poczucie bezpieczeństwa, korzyści i satysfakcję.

facebook