Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3

Audyt dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych

Uzyskanie dofinansowania znacząco wspomaga pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, ale też sprawia im wiele problemów natury formalnej.

Muszą m.in. dochować wymaganych terminów i sporządzać stosowną dokumentację, żeby móc wykazać swoje prawo do dofinansowań. Współpraca z nami pozwoli zweryfikować Państwa działania w tym zakresie i uzyskać pewność prawną co do prawidłowości złożonych wniosków.

Pracodawcy, którzy pobierają dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą spodziewać się kontroli ze strony PFRON spowodowanych licznymi wyłudzeniami przez nieuczciwych pracodawców.

Proponowany przez nas audyt dofinansowań do wynagrodzeń polega na sprawdzeniu sporządzonych i przesłanych przez Państwa wniosków o wypłatę dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

Maksymalny okres audytu to 10 lat wstecz od daty podpisania umowy, gdyż taki okres podlega weryfikacji i kontroli pomocy publicznej.

Pracodawco nie czekaj na kontrolę ze strony Funduszu, upewnij się co do poprawności sporządzonych dokumentów rozliczeniowych.

 

 

 

 

facebook