Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3

 

Wszelkie dane osobowe przetwarzane i przechowywane w naszej firmie w formie dokumentacji papierowej i nośników elektronicznych oraz systemów informatycznych podlegają pod ścisłe zasady uregulowane w polityce ochrony danych osobowych i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych  w zakresie realizowanych przez naszą firmę zadań.

Powyższe dokumenty są zgodne z:

Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Odpowiednie zabezpieczenia, ochrona przetwarzanych danych oraz niezawodność funkcjonowania są podstawowymi wymogami stawianymi współczesnym systemom informatycznym.

Dokumenty takie jak: polityka ochrony danych osobowych oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym służące do przetwarzania danych osobowych w naszej firmie wskazują na sposób zabezpieczenia fizycznego oraz systemów informatycznych, w tym postępowanie w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w systemach informatycznych i przeznaczony jest dla osób zatrudnionych przy przetwarzaniu tych danych.

W związku z powyższym nasza firma stosuje adekwatne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji w wyżej wymienionym zakresie, są to procedury dotyczące m. in.:

- oznaczania danych;

- zasad minimalnych uprawnień;

- zasad ograniczania dostępu;

- zabezpieczania stacji roboczych;

- wykorzystania haseł;

- odpowiedzialności pracowników za dane poufne;

- monitoringu bezpieczeństwa;

- edukacji w zakresie bezpieczeństwa;

- odpowiedzialności za dane dostępowe do systemów;

- transportu danych poufnych;

- korzystania z firmowej infrastruktury IT w celach prywatnych;

- danych osobowych;

- kopii zapasowych;

- naruszenia bezpieczeństwa;

- weryfikacji przestrzegania polityki ochrony danych osobowych.

 

 

 

facebook