Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3

 


Z przyjemnością informujemy, że nasza firma poszerza swoją działalność o moduł SZKOLENIA. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakładce "szkolenia".


Z dumą i radością informujemy, że odnieśliśmy ogromny sukces: zdobyliśmy dwie nagrody w 11 edycji Konkursu Lodołamacze 2016!!!

Pierwszą nagrodę zdobyliśmy dnia 12.09.2016 r. w Bydgoszczy i jest to II miejsce w kategorii Rynek Otwarty regionu kujawsko-pomorskiego.

Drugą nagrodę zdobyliśmy już następnego dnia (13.09.2016 r.) w Gdańsku. Tu również zajęliśmy II miejsce w kategorii Rynek Otwarty regionu pomorskiego.


Audyt dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych - zachęcamy do współpracy.

Uzyskanie dofinansowania znacząco wspomaga pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, ale też sprawia im wiele problemów natury formalnej. Muszą m.in. dochować wymaganych terminów i sporządzać stosowną dokumentację, żeby móc wykazać swoje prawo do dofinansowań.

Współpraca z nami pozwoli zweryfikować Państwa działania w tym zakresie i uzyskać pewność prawną co do składanych wniosków. Pracodawcy, którzy pobierają dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą spodziewać się kontroli ze strony PFRON spowodowanych licznymi wyłudzeniami przez nieuczciwych pracodawców. Proponowany przez nas audyt dofinansowań do wynagrodzeń polega na sprawdzeniu sporządzanych i przesłanych przez Państwo wniosków o wypłatę dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

Maksymalny okres audytu to 10 lat wstecz od daty podpisania umowy, gdyż taki okres podlega weryfikacji i kontroli pomocy publicznej.

Pracodawco nie czekaj na kontrolę ze strony Funduszu, upewnij się co do poprawności sporządzanych dokumentów rozliczeniowych.


Dnia 30.09.2015r. przystąpiliśmy do projektu KARTA RÓŻNORODNOŚCI

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak: Polska ( od 2012r.), Francja, Hiszpania, Włochy, Austria, Niemcy, Szwecja, Belgia, Irlandia, Finlandia, Estonia oraz Luksemburg, promowana przez Komisję Europejską. Karta jest zobowiązaniem podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.


 

 

 

 

 

Galeria
  • Zdjęcie
  • Zdjęcie
facebook