Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3

Pojęcie pracy tymczasowej definiuje ustawa z dnia 09 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2003 r. nr 166, poz. 1608), które można określić jako formę zatrudnienia o charakterze okresowym – sezonowym.


Zgodnie ze wspomnianą wyżej ustawą agencja pracy tymczasowej może skierować pracownika tymczasowego do wykonania określonej pracy na rzecz i pod kierownictwem jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający 18-stu miesięcy w 36-cio miesięcznym okresie rozliczeniowym.


Korzyści wynikające z pracy tymczasowej.


Nasza oferta pracy tymczasowej gwarantuje elastyczność w reagowaniu na wahania cykli koniunkturalnych poprzez  dostosowanie poziomu zatrudnienia do aktualnego popytu na rynku pracy, zwłaszcza w okresie sezonowych wzrostów produkcji, urlopów, w tym także macierzyńskich czy też absencji i rotacji personelu.
Dzięki współpracy z nasza firmą optymalizujecie Państwo poziom zatrudnienia, redukujecie koszty pracy, oraz koszty związane z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników, a także odciążacie działy HR.
Przejmujemy na siebie pełną odpowiedzialność za zarządzanie personelem, wypłatę wynagrodzeń czy też przestrzeganie obowiązków wynikających z kodeksu pracy, umożliwiając Państwu skoncentrowanie się na podstawowej działalności przedsiębiorstwa.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 

facebook