Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3

Pośrednictwo pracy w Constan’s Group prowadzone jest przez bezpośredni kontakt pośrednika pracy - doradcy klienta z osobą zarejestrowaną w celu przedstawienia jej odpowiedniej propozycji pracy oraz kontaktu z pracodawcą w celu przyjęcia zgłoszenia oferty pracy.

Z tytułu wyszukiwania, rejestracji w bazach Agencji i wskazywania osobom poszukującym pracy danych i kontaktu do pracodawcy nie pobieramy żadnych opłat, przedpłat czy też kaucji.

Usługi pośrednictwa pracy dla osób jej poszukujących są świadczone całkowicie bezpłatnie.   

Osobom poszukującym pracy udostępniamy informacje o ofertach pracy zgłoszonych przez pracodawców współpracujących z naszą Agencją.

Informacje dotyczące ofert pracy dostępne są w biurze Agencji i na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie.

Świadczone przez Agencję Constan's Group nr w KRAZ 6831 pośrednictwo pracy ma na celu:

  • udzielenie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia;

  • wyszukanie pracodawców i pozyskanie dla nich pracowników o pożądanych kwalifikacjach;

  • pozyskanie ofert pracy;

  • udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;

  • informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;

  • organizowanie kontaktu pomiędzy bezrobotnymi i poszukującymi pracy z pracodawcami;

  • współpracę z urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenach ich działania.

 

facebook