Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3

 

Agencja zatrudnienia Constan's Group Edyta Kryszkiewicz została wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia w dniu 04.01.2011 r. pod numerem 6831 w zakresie pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej.

Naszą działalność i zasady dotyczące rodzaju świadczonych usług reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jesteśmy niepubliczną jednostką organizacyjną świadczącą usługi w zakresie krajowego pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej.

Nasze działania to odpowiedź na coraz wyższe wymagania rynku zarówno po stronie pracodawców jak i kandydatów do pracy.

Priorytetem w naszym działaniu jest dostarczanie pracodawcom chętnych i wykwalifikowanych pracowników, a kandydatom do pracy pomoc w zdobyciu satysfakcjonującego zatrudnienia.

Realizując powyższe założenia przyczyniamy się do rozwoju rynku pracy - pracowników i firm, działając w myśl sentencji Henry`ego Forda:

Połączenie sił to początek,

pozostanie razem to postęp,

współna praca to sukces.

 

facebook